• Overview
  • Related Products
  • Related Services

קבוצת ארד מציעה פתרונות כוללים למדידה מרחוק, המאפשרים לתאגידי מים, רשויות מקומיות, אגודות מים וישובים כפריים לשלוט על מדי מים באופן אוטומטי ולקבל נתונים בזמן אמיתי.

קבוצת ארד מציעה פתרונות מקיפים הכוללים קריאת מונים מרחוק למערכות FIX-NET במטרה לאפשר לספקי המים   לשלוט באופן אוטומטי בקריאת מדי מים מרחוק בזמן אמת.

בהסתמך על מערכות ה-AMR/AMI המתקדמות של ארד ומערכת השליטה Dialog3G, הפתרונות של ארד מציעים מגוון אפשרויות לאיסוף נתונים אוטומטי.

יתרונות עיקריים:

  • הצלחה מוכחת בהקטנת בזבוז המים
  • מידע זמין בזמן אמיתי
  • איסוף מידע אמין ומדויק במיוחד
  • ממשק עם רוב מערכות הגביה והחיוב
  • מגוון רחב של אפשרויות לקבלת דוחות וניתוחים סטטיסטיים.

הפתרונות של ארד משלבים ניסיון נצבר, יכולות טכנולוגיות מתקדמות וכלי תוכנה רבי עוצמה לניהול מידע. המערכת המתקדמת מייתרת את הצורך בגישה פיזית ובדיקה פרטנית של המדים ומתריעה בזמן אמיתי על בעיות כגון נזילות ובעיות צנרת.

המערכת כוללת את המרכיבים הבאים:

  • מדי מים משדרים אחודים
  • מערכת איסוף מידע
  • חבילת תוכנה לניהול מידע מדידה