Sing Around

קבוצת ארד פיתחה פיתרון ייחודי למדידה מדויקת של זרימת מים במדים.

טכנולוגיית ה-Sing Around  פותחה בעקבות דרישות השוק ליישומים פשוטים וזולים שיאפשרו שיפור ברמת הדיוק במדידה. הטכנולוגיה הייחודית כבר משולבת במדי המים האולטרא סוניים החדשניים מדגם אוקטב (Octave) של קבוצת הארד.

שני זוגות חיישנים מותקנים משני צידי מד המים ושולחים איתותים קוליים מצד אחד לשני. המערכת מודדת את משך הזמן הנדרש להשלים מאה סיבובים עם כיוון הזרם ונגד הכיוון. לאחר מכן, המערכת מפחיתה את התוצאות ומחשבת ממוצע מדויק במיוחד של קצב זרימת המים.

יתרונות:

  • רמות דיוק גבוהות במיוחד
  • מדידות יציבות
  • הצגה דיגיטלית

באמצעות פיתוח טכנולוגיית ה-Sing Around הייחודית, קבעה קבוצת ארד רף חדש בתעשייה למדידה מדויקת של זרימת מים חזקה במיוחד.

 

: