מדי מים מקבוצת: השקייה

השקייה

וולטמן רקורד לחקלאות ולהשקייה דגם WMR

מד מים ממשפחת הוולטמנים, בעל העברה מגנטית.
תכנון בעל מרווח רחב סביב הטורבינה המאפשר מעבר חופשי של חלקיקים זרים ומרחפים דרך מד המים באופן המונע היווצרות סתימות וחבלות במנגנון ובמאיץ.

מידע טכני
מד מים לחקלאות ולהשקיה דגם IRT

מד מים טנגנציאלי המיועד למדידת מים ונוזלים לצרכי השקיה, שפכים ונוזלים בדרגות עכירות שונות.

מידע טכני
גלילה למעלה