מדי מים מקבוצת: אביזרים נלווים

 

אביזרים נלווים

מחברת גמישה “1.5 -“2

מאפשרת חיבור בתנאי התקנה קשים.

מידע טכני
מחברת עם שסתום אל חוזר “1.5 -“2

מחברת למד המים, המשמשת גם כשסתום אל חוזר להתקנה ביציאה ממד המים.

מידע טכני
גלילה למעלה