מוצרים משלימים

 

מערכות ניטור מתקדמות

ניטור לחצים / ספיקות

השגת שליטה ברשת אספקת המים על ידי ניטור רציף של הלחצים ברשת אספקת המים, לא רק במקור אלא גם “בנימים” ובחיבורי הצרכנים.

 • זיהוי אירועים חריגים עליה או ירידה בלחץ כתוצאה מכשל במקטין לחץ, משאבה או פיצוץ מים.
 • הארכת חיי הצנרת והאביזרים ברשת המים.
 • בחינת עמידה בכללי הרגולטור לאספקת מים ברשת עירונית.

פתרונות:

 • חיבור פרזוסטט ליחידת שידור אוניברסאלית (RF) 3G שיכולה להעביר את הפרמטר בענן התקשורת.
  האנרגיה לפרזוסטט מגיעה מיחידת השידור, ניתן להאריך את חיי היחידה ע”י שינוי של אינטרוול המדידה.
 • חיבור פרזוסטט ליחידת דיאולג סלולר (D.C) במקום שאין ענן תקשורת.

נתונים טכניים:

 • מקור מתח עצמאי ביחידת קצה או חיבור מתח DC במקומות שיש אספקת מתח.
 • מדידה ובקרה רציפה בתקשורת ליחידת קצה RF ע”י mA4-20, Modbus, התראות ספי קיצון.
 • עמידה בדרישות התראות לסטנדרטים של מים קרים וחמים לצריכה, כיבוי אש למתזים ולפי ת”י 1596.
 • IP 67
 • נתונים עדכניים במרכז שרות – כל 15 דקות (פרמטר).

ניטור שוחות ביוב

פתרון מתקדם למניעת גלישות והצפות ביוב. על ידי שימוש בענן התקשרות או ביח’ דיאלוג סלולר ניתן לקבל התראות לפני גלישה של ביוב, סתימות ביוב, הצטברות בוצה, הפרעות בזרימת הביוב.

הפתרון :

 • חיבור חיישן אולטראסוני או מצוף ליח’ שידור אוניברסלית או ליח’ שידור סלולרית.
 • שילוב יחידות עם אספקת כח חיצונית או אספקת כח (מופעל סוללות) בהתאם לתנאי השטח. אספקת מתח מאפשרת קבלת נתוני דגימות ברזולוציה גבוהה.

מפרט טכני:

 • מצופי ערכות שוחה – 68 IP
 • יחידת קצה משדרת מופעלת מקור מתח עצמאי לשוחות מבני קומות
 • בקרי מפלס מבוססי חיישנים אולטרא סונים בבורות הביוב המרכזיים שאינם באים במגע עם הנוזל המרכזיים עם בקר משדר ונתוני לוג
  (4-20mA To GPRS)
 • נתונים מכל יחידות הקצה בענן תקשורת או בסלולר בנקודות שאין כיסוי
 • נתונים עדכניים במרכז כל 15 דקות

ניטור איכות מים

ניטור איכות מים למגוון רחב של שימושים שתיה, השיקה  שפכים ועוד. על ידי דיגום של פרמטרים כגון:

 • עכירות
 • כלור חופשי
 • כלור נוטר
 • מוליכות
 • טמפרטורה
 • חומצתיות
 • רדוקס

הפתרונות :

חיבור מערכות ניטור מגוונות מבית Blue I עם מערכת השידור של חברת ארד המאפשר מעקב וניטור רציף של פרמטרים בהתאם לאינטרוול זמן קבוע (פרמטר) ומתן התראות בהתאם לספי קיצון.

מגוון מוצרים:

 • בסדרה HYDROGUARD® HG-702 TurbiPlus® (אין צורך בכיול תקופתי)
 • בסדרה HYDROGUARD® HG-602 (אין צורך בהחלפת ריאגנטים)

קישור לאתר Blue I