מוצרים משלימים

 

מערכות ניטור מתקדמות

ניטור לחצים

ניטור רציף של לחצים ברשת אספקת המים.

  • זיהוי שינויים חריגים  בלחצים ברשת צנרת המים.
  • הארכת חיי הצנרת והאביזרים ברשת המים.
  • עמידה בכללי הרגולטור לאספקת מים ברשת עירונית.

פתרונות:

  • חיבור פרזוסטט ליחידת דיאולג סלולר (D.C) במקום שאין ענן תקשורת.
  • חיבור מד לחץ ליחידת דיאלוג אוניברסלית משדרת (3G RF) במקום שיש ענן תקשורת.

ניטור שוחות ביוב

פתרון מתקדם למניעת גלישות, סתימות והצפות ביוב. המערכת מכילה מנגנון התראות על חשש להיווצרות סתימות ביוב בצנרת הגרביטציונית ומפלס חריג. כמו כן, ניתן לקבל התראות לפני גלישה של ביוב, סתימות ביוב, הצטברות בוצה, הפרעות בזרימת הביוב.

הפתרון :

  • המערכת מותקנת ומותאמת לתנאי עבודה בסביבה חיצונית, מופעלת מקור אספקת כוח עצמאי לאורך שנים

  • סוללות הניתנות להחלפה בשטח, מכילה מודם סלולארי לתקשורת דו-כיוונית ועדכון פרמטרים מהמשרד

  • פשוטה להתקנה ואמינה לאורך זמן ללא צורך בכיולים בהתקנה
  • זמני דגימת מפלס (ברירת מחדל כל 10 דקות)
גלילה למעלה