מדי Q

מדי Q

דגם Q

מדי המים Q בנויים על עקרון מדידה רב זרמית המונעת בצימוד מגנטי. המדים קלי משקל ובעלי אפשרות חיבור עליונה ליחידת פלט המבודדת לחלוטין מלחץ המים.

תכונות

• אטימה יבשה במיוחד לפלט המגנטי
• תצוגת 6 ספרות + 3 מצביעים לדיוק קריאה מרבי
• “כוכב” מרכזי לזיהוי דליפות ובחינה אלקטרונית
• תצוגה מסתובבת לכיוון נוח של לוח השעון

יישומים

מדידת מים ברשת המים העירונית

תקנים ואישורים

(MID 2014/32/EU (Based on OIML R49, EN 14154 and ISO 4064:2014

ת”י 63

ת”י 5452

אישור דגם – רשות המים

מפרט טכני

לחץ עבודה מקסימלי       10 בר
טמפרטורת הנוזל            C° 50
הגוף                                  פליז עמיד בקורוזיה
חיבורים                            BSP, NPSM

דרישות התקנה

• מד המים יותקן בצורה אופקית בלבד ופני מנגנון המד יהיו מופנים כלפי מעלה
• לפני התקנת מד בקו, חובה לשטוף את צינור הכניסה למד המים
• מד המים חייב להיות בעל חתך זרימה מלא

גלילה למעלה