מדי מים לחקלאות

 

חקלאות והשקייה

מדגופים ללחץ גבוה

קוצבי מים אוטומטיים

דישון וכימיקלים

עם פלט חשמלי

גלילה למעלה