ארד בע”מ (“החברה”)

הודעה על ביטול אסיפה כללית מיוחדת

ארד בע”מ (“החברה”)

הודעה על ביטול אסיפה כללית מיוחדת

ארד בע”מ (“החברה”)

הודעה על ביטול אסיפה כללית מיוחדת

החברה מודיעה בזאת על ביטול האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה, שזומנה ליום ג’, 2 בינואר, 2018.
בכבוד רב,

ארד בע”מ

גלילה למעלה