ארד זכתה במכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת קריאה מרחוק ב”מי אביבים” (תל אביב-יפו)

ארד זכתה במכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת קריאה מרחוק ב”מי אביבים” (תל אביב-יפו)

חברת ארד בע”מ (“החברה”) מתכבדת להודיע כי ביום 12 ביוני, 2018 קיבלה הודעה מתאגיד
המים מי אביבים 2010 בע”מ (“תאגיד המים”) אודות זכייתה במכרז להקמה, אספקה, התקנה
ותחזוקה של מערכת קריאה מרחוק (קר”מ) בעיר תל אביב יפו

.06_2018_דיווח_מיידי_זכיה_במכרז_תל_אביב_isa

גלילה למעלה