חדשות

חדשות

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש”ס-2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס”ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום א’, 2 בספטמבר, 2018 בשעה 14:00 במשרדי החברה שבקיבוץ דליה (“משרדי החברה”) ושעל סדר יומה אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שכירות (בנוסח מתוקן) עם דליה רמות מנשה מקרקעין, אגודה שיתופית חקלאית בע”מ.

קרא עוד

ארד זכתה במכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת קריאה מרחוק ב”מי אביבים” (תל אביב-יפו)

ארד זכתה במכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת קריאה מרחוק ב”מי אביבים” (תל אביב-יפו)

קרא עוד

קבוצת ארד – שומרת על המים

קבוצת ארד – שומרת על המים

קרא עוד

קבוצת ארד ביום התנדבות

קבוצת ארד ביום התנדבות

קרא עוד

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

קרא עוד

<
1
2
>