5 טיפים למזעור אי דיוקים בחיוב – חלק II

5 טיפים למזעור אי דיוקים בחיוב – חלק II

16/12/2015

 
תשומת מערכת הכוללת צריכה מורשית צריכה מורשית עם חיוב צריכה נמדדת עם חיוב צריכה לא מדודה עם חיוב מים מניבים הכנסה
 פחת מים (NRW)
צריכה מורשית ללא חיוב צריכה מדודה ללא חיוב
צריכה לא מדודה ללא חיוב
הפסדי מים הפסדים מובחנים (הפסדים מסחריים) צריכה לא מורשית
אי-דיוקים של מדי המים אצל הצרכנים ושגיאות טיפול בנתונים
הפסדים ממשיים (הפסדים בפועל) דליפה בצנרת ההולכה והחלוקה
דליפות במתקני אחסון וגלישות ממכלי אחסון מים
דליפות בחיבורי השירות עד מד המים

 

במסגרת הבלוגים שפרסמנו בנושא פחת מים (NRW), הבלוג מי גונב לך מים? עוסק בחלק שממלאת גניבת מים, עלות אי הדיוק של מד המים עוסק בדרכים למזעור אי הדיוק של מד המים ואילו 5 טיפים למזעור אי דיוקים בחיוב מציג תובנות לגבי צמצום ההיקף של צריכת מים מדודה שלא נגבה עליה תשלום ושגיאות טיפול בנתונים. בבלוג זה נבחן את ההשפעה של הפסדים פיזיים ממשיים – כלומר דליפות – על פחות מים.

חברות שירותי מים שחותרות באופן יזום להקטין את פחת המים, מקצות משאבים ניכרים למניעה, גילוי ותיקון של דליפות בכל מערכת ההולכה. דליפה היא בעיה בעלת היבטים רבים. מערכות צנרת ישנות או שהותקנו באופן לקוי, ברזים מתוחזקים בצורה לא נאותה ונזק מכני הם רק חלק מהגורמים לדליפות. התמודדות אפקטיבית עם סוגיית הדליפות מצריכה גישה הוליסטית רב-תחומית. דוגמה פשוטה אחת לקלות הבלתי נסבלת של יצירת מעגלי קסמים היא נושא הלחץ במערכת. אחת ההשפעות של דליפת מים, מעבר להפסד משאבי מים, הוא הפחתת הלחץ במערכת ההספקה. עם זאת, העלאת הלחץ באופן גורף כדי לפצות על ההפסדים הללו מגדילה את צריכת האנרגיה, מחריפה את הדליפה ומטילה עומס נוסף על הצנרת. פתרון עדיף הוא, לדוגמה, חלוקת המערכת לאזורי לחץ נפרדים (District Meter Areas, או אזורי DMA) ושימוש במגופי הפחתת לחץ (PRV) כדי לווסת את הספקת המים בהתאם למצב הייחודי בכל אחד מהאזורים.

בקיצור, ניהול דליפות מצריך גישה רב-תחומית לרבות שיטות פיזיות וסטטיסטיות במטרה לאתר דליפות ללא דיחוי, ניהול קפדני של הלחץ ותוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לתיקון והחלפת צינורות פגומים.

נבחן לעומק את הסוגיה הקריטית של גילוי ומדידה, מכיוון שכדברי אבי תורת הניהול, פיטר דרוקר, אינך יכול לנהל את מה שאינך יכול למדוד. היקף דליפות המים הוא פונקציה של גודל הדליפה על פני הזמן הדרוש לאיתור ותיקון של הדליפה. כך, למשל, כאשר צינור ראשי מתבקע ופולט כמויות מים אדירות, פירוש הדבר בזבוז מים עצום, אך זמן הגילוי והתיקון קצרים מאוד. לעומת זאת, דליפה שלא אותרה במקום פחות גלוי – כגון חיבור שירות, קצב איבוד המים קטן בהרבה אך זמני הגילוי והתיקון עלולים להיות ממושכים ביותר, וכתוצאה מכך הפסד המים גדול בהרבה מזה של פיצוץ בצינור מים ראשי. האיור הבא (מתוך The Manager’s Non-Revenue Water Handbook, Ranhill Utilities Berhad & USAID, July 2008, p. 46) מראה באופן ברור כי בהשוואה לפיצוץ בצינור ראשי, כמות המים שהולכת לאיבוד עקב פיצוץ מדווח בחיבור שירות גדולה פי 5 ובפיצוץ בלתי מדווח בחיבור שירות היא גדולה פי 120.

“You can’t manage what you can’t measure
Peter Ducker

*תרגום:
reported mains burst 75 m3 – דיווח על פיצוץ בצינור ראשי 75 מ’3
reported service connection burst 350 m3 – דיווח על פיצוץ בחיבור שירות 350 מ’3
undetected service conneaion burst – פיצוץ בחיבור שירות שלא זוהה >9,000 מ’3

כאשר ALR = Awareness (מודעות) Location (איתור) Repair (תיקון)

נתוני רקע

Alliance for Water Efficiency

בקרת דליפות אקטיבית
חיפוש דליפות סמויות או בלתי מדווחות על ידי בדיקת רעשים במערכת ההולכה (סקר איתור דליפות) או שימוש בניטור אוטומטי של רעשי דליפה) או ניתוח ספיקה מינימלית בשעה לגילוי דליפות חדשות ברגע היווצרותן.

תיקונים מהירים ואיכותיים– ברגע שידוע על דליפה או פיצוץ במערכת, חברות שירותי המים אמורות להיות מסוגלות להגיב במהירות כדי לבצע תיקונים איכותיים שיעמדו לאורך זמן. מדיניות התיקון ממלאת גם היא תפקיד חשוב בנוגע לדליפות בצנרת חיבור השירות של הלקוח. חברות שירותי מים רבות מטילות על לקוחותיהן את האחריות לביצוע תיקוני דליפות בצנרת השירות שלהם. מדיניות זו גורמת לעתים קרובות לעיכובים בתיקון של דליפות מדווחות. גישות חלופיות כגון אחריות או ביטוח לביצוע פעולות שירות בצנרת הלקוח עשויות להבטיח טיפול יעיל יותר בתיקון דליפות ללא דיחוי.

 

ניהול לחצים
קל להבין בצורה אינטואיטיבית כי קצב דליפת המים גבוה יותר בלחץ גבוה יותר לעומת דליפה במערכת שזה הלחץ נמוך יותר. ועם זאת, רוב חברות שירותי המים אינן מביאות בחשבון את ההשפעות של רמות הלחץ הגבוהות שעשויות לשרור בחלקים מסוימים של מערכות ההולכה שלהן. ניהול לחצים הוא אחד האמצעים העדכניים והאפקטיביים ביותר לשליטה בהפסדי מים גדולים כתוצאה מדליפות. שיטה זו אפקטיבית במיוחד במערכות שמתאפיינות ברמות גבוהות של דליפת רקע, דהיינו הדליפה המשותפת שמקורה בחלחולים ונזילות בחיבורים ובאבזרי הצנרת. הפחתת הלחצים בשעות שפל הצריכה היא דרך שהוכחה ככדאית להפחתת דליפת הרקע. ניתן לשלוט בלחץ באזורי לחץ נפרדים או District Metered Areas (אזורי מדידה נפרדים, בקיצור DMA) באמצעות מגופי הפחתת לחץ (Pressure Reducing Valves, בקיצור PRV) שמווסתים את לחץ הספקת המים בכל אזור ואזור.

 

שיקום והחלפה של הצנרת הראשית
כל מערכות הצנרת מסיימים בסופו של דבר את חיי השירות שלהם ויש לשקם או להחליף אותם. על חברות שירותי המים לדאוג למימון ולתוכניות פעולה לזיהוי נכסי תשתית שפג תוקפם ולהבטיח את שיפוצם כדי שימשיכו לספק שירות אמין.

 

ניתוח מרכיבי הדליפה
שימוש בנתונים הנאספים על ידי חברת שירותי מים בנוגע להיקף ולסיווג הדליפות שנמצאו ותוקנו במערכת ההולכה שברשותה מאפשר לנהל ניתוח מרכיבי הדליפה במטרה לסייע בקביעת פעילויות בקרת הדליפות שניתן לבצע בצורה כלכלית. בשיטה זו מחלקים את אירועי התקלה במערכת לדליפות ופרצות מדווחות (דליפות גלויות), דליפות לא מדווחות (דליפות סמויות) ודליפת רקע (חלחולים ונזילות סמויות שלא ניתן לגלות בשיטות אקוסטיות, אלא בשיטות ניהול לחץ). כל אחת משלוש קטגוריות הדליפה הללו מתאפיינת בשלוש תקופות זמן במחזור החיים של הדליפה: תקופת המודעות (פרק הזמן מרגע היווצרות שהדליפה ועד גילויה על ידי חברת שירותי המים), תקופת האיתור (פרק הזמן הדרוש כדי לאתר במדויק את מקור הדליפה) ותקופת התיקון (פרק הזמן הדרוש כדי להפסיק את דליפת המים). המטרה העיקרית של אסטרטגיית בקרת הדליפות היא להגביל את משך הזמן של הדליפה, מאחר שמשכי הדליפות מחמירים את הפסדי המים השנתיים במידה רבה יותר מהיקף הדליפות. ניתן למזער את הפסדי המים שמקורם בדליפות על ידי קביעת יעד ריסון זמני המודעות, האיתור והתיקון. כל חברת שירותי מים מתמודד עם עלות ייצור ייחודית להספקת המים ועם הוצאות מוגדרות של שעות עבודה ותיקונים בבקרת דליפות. ניתוח הרכיבים מביא בחשבון את הוצאות המערכת הללו בעת קביעת ההיקף ההולם של של פעילויות בקרת דליפות שעל חברת שירותי המים לנקוט.

למרבה השמחה, קיים כלי חינמי שחברות שירותי המים יכולות לנצל לביצוע ניתוח מרכיבי הדליפה. ה-Water Research Foundation (הקרן לחקר המים) וה-United States Environmental Protection Agency (הסוכנות האמריקנית לשמירה על הסביבה) מימנו את פרויקט המחקר Real Loss Component Analysis: a Tool for Economic Water Loss Control (ניתוח רכיבי הפסד ממשיים: כלי לבקרה חסכונית של הפסדי מים). הפרויקט הניב כלי תוכנה המבוסס על גיליון אלקטרוני, שמספק למשתמשים ממשק ידידותי להזנת נתונים על אירועי דליפה המתרחשים בחברת שירותי מים במהלך השנה. כלי זה עושה שימוש במגוון נתונים הנאספים במסגרת מבדקי המים השגרתיים ובאמצעותם הוא מחשב את רמות הדליפה האופטימליות מבחינה כלכלית ומתייחס לפעילויות בקרת דליפה הולמות, כגון גילוי דליפות אקוסטי וניהול לחץ להפחתת הדליפות במערכת הולכת המים. ניתן להוריד את הכלי בחינם בכתובת: http://www.waterrf.org/Pages/Projects.aspx?PID=4372

גילוי דליפות ובקרת הפסדי מים גיליון עובדות של NATIONAL DRINKING WATER CLEARINGHOUSE (מרכז המידע הלאומי למי שתייה)

מערכות צנרת ישנות וכאלו שהותקנו באופן לקוי, הגנה בלתי נאותה מפני קורוזיה, ברזים מתוחזקים בצורה לא נאותה ונזק מכני הם חלק מגורמי הדליפות. אחת ההשפעות של דליפת מים, מעבר להפסד משאבי מים, הוא הפחתת הלחץ במערכת ההספקה. העלאת הלחץ כדי לפצות על הפסדים אלה מגדילה את צריכת האנרגיה, מחריפה את עוצמת הדליפה ומשפיעה באופן שלילי על הסביבה.

קיימים סוגי דליפות שונים, כולל דליפות בקווי שירות ודליפות מגופים, אולם ברוב המקרים, החלק הארי של הפסדי מים שאין להם הסבר נובעים מדליפות בצנרת הראשית.

דליפות גדולות אינן תורמות בהכרח להפסד כמויות מים גדולות, במיוחד אם המים מגיעים אל פני השטח; בדרך כלל הן מתגלות במהירות, מבודדות ומתוקנות תוך זמן קצר. דליפות שלא התגלו, ולו גם משניות בגודלן, עלולות להביא לאובדן כמויות מים גדולות מאחר שדליפות אלו עשויות להימשך על פני פרקי זמן ארוכים. באופן אירוני, קל יותר לגלות דליפות קטנות, מכיוון שהן יוצרות רעש רב יותר שנקלט היטב באמצעות מיקרופונים. הדליפות הקשות ביותר לגילוי ולתיקון הן בדרך כלל אלו שמתרחשות תחת חציות זרימה.

יש לשמור שלושה סוגי רישומים: (1) דוחות חודשיים על מים בלתי מדווחים, המציגים השוואה בין המכירות המצטברות לבין הייצור (במהלך 12 החודשים האחרונים, במטרה ליישב אי-התאמות שנגרמו במהלך מחזור החיוב); (2) טופסי דיווח של תיקוני דליפות; וכן (3) מפות עדכניות של מערכת ההולכה המציגות את המיקום, הסוג והסיווג של כל דליפה ודליפה.

South Staffs Water

חברת שירותי מים בריטית המספקת מים ל-500,000 בתים ו-36,000 לקוחות עסקיים.

האם אתם מציבים יעדים לטיפול בדליפות?

Ofwat, הרגולטור שלנו, מציב לנו יעדים שנתיים בהתאם לעמידה ברמות הדליפה שבהם העלויות הכוללות ממוזערות – מה שקרוי הרמה הכלכלית של הדליפה. מתחת לרמה זו, תיקון הדליפה יעלה יותר מערך המים שהולכים לאיבוד. מאחר ש-Ofwat קבע את היעדים הללו, עמדנו בהצלחה בכל אחד ואחד מהם. בשנים 2011/2012 דיווחנו על רמת דליפה של 68.2 מיליון ליטר ליום, תוצאה טובה יותר מהיעד שנקבע על 74 מיליון ליטר ליום.

אם כן, מה אתם עושים כדי לוודא שאתם שולטים בדליפות?

אנו משקיעים סכומי כסף משמעותיים, כמעט 7 מיליון ליש”ט בשנה זו. ההשקעה מתפרסת על מספר תחומים, כולל:

 • תיקון הדליפות שדווחו לנו
 • ניטור רשתות הצנרת במטרה לגלות גידול כלשהו בדליפה
 • איתור ותיקון הדליפות הסמויות, מתחת לפני השטח, שאינן נראות על פני הקרקע
 • החלפת חלקים של רשת הצנרת במטרה למזער פיצוצים ודליפות
 • התקנת ציוד אוטומטי במטרה לשלוט בלחצי הרשת

WaterSense – העובדות על דליפות

 • הדליפות הממוצעות של משק בית עשויות להסביר בזבוז של מעל 37.85 מ”ק לשנה, או כמות מים הדרושה ל-270 מחזורי כביסה.
 • דליפות במשקי בית גורמות לבזבוז של מעל 3,785,411 מ”ק בשנה בכל ארה”ב. כמות זו שווה להיקף השימוש הביתי השנתי של מעל 11 מיליון בתים.
 • בעשרה אחוז מהבתים יש דליפות שגורמות לבזבוז של 340 ליטר או יותר ליום.
 • הדליפות הנפוצות בבתים כוללות מנגנוני הדחת אסלות שחוקים, ברזים דולפים ודליפות מברזים שונים. כל אלה ניתנים לתיקון בקלות.
 • תיקון של דליפות מים ביתיות פשוטות יכול לחסוך לבעלי הבתים כ-10 אחוז בחשבונות המים שלהם.
 • ניתן למנוע דליפות בבית על ידי תיקון של ברזים דולפים, מנגנוני הדחת אסלות וראשי מקלחת. ברוב המקרים, חלקי החילוף אינם כרוכים בהשקעה משמעותית.
 • ניתן לבטל את רוב הדליפות הנפוצות על ידי החלפת אבזרי האינסטלציה הביתיים בכאלה הנושאים תוויות של WaterSense ובהתקנים יעילים אחרים.

המחשה חזותית מצוינת של IBM בנושא דליפות מים

מחקר של UCLA מגלה בעיית דליפת מים במדינה, 27 ביולי 2015

The UCLA Institute of the Environment and Sustainability (המכון לסביבה וקיימות של UCLA) הגיע למסקנה לאחר שערך סקר בקרב 10 סוכנויות להספקת שירותי מים בלוס אנג’לס.

שש מתוך עשר הסוכנויות שהשתתפו בסקר לא יכלו להבדיל בין מים שלא חויבו בתשלום או מים שנעשה בהם שימוש לא מאושר, לבין דליפות מים.

“נראה שרוב ספקי המים אינם מתייחסים למזעור הדליפות והפיצוצים בצנרת כאחריות לשימור, על אף המחיר והמחסור במים בקליפורניה”, אמרה המחברת השותפה, מיידלין גליקפלד, מנהלת קבוצת משאבי המים ב-UCLA. “מדינות כמו ג’ורג’יה, וושינגטון וטקסס מעודדות ומדריכות באופן פעיל את סוכנויות להספקת שירותי המים בניהול מבדקים של מערכת המים, אך קליפורניה אינה עושה זאת.”
מתוך: Black & Veatch 2014 – כיוונים אסטרטגיים: ענף המים בארה”ב

הערה: השקעות גדולות במערכות AMR/AMI לגילוי דליפות ולגילוי גניבות מקבלות חשיבות גבוהה.

 

*תרגום:

CONSIDERED PEATURES POR AMI PROGRAMS תכונות שמובאות בחשבון לצורך אימוץ תוכניות AMI
Web-based customer porta I to monitor usage and account – פורטל לקוחות לניטור שימוש וחשבונות
Customer premise leak detection – גילוי דליפות באתר הלקוח
Theft detection – גילוי גניבות
Remote disconnect capability – יכולת ניתוק מרחוק
Water restriction monitoring – ניטור הגבלת מים
Time of use rates – תעריפים לפי שעות שימוש
Advanced functionality – פונקציות מתקדמות
Utility is not considering AMI program – חברת שירות המים אינה שוקלת לאמץ תוכנית AMI
Other – אחר
I don’t know – לא יודע

 

Precision Planning Inc.

הפחתת הדליפות יכולה להיות הזדמנות גם לשיפור הקשרים עם הציבור ועם העובדים. ניתן לתת פרסום רב לתוכנית לגילוי דליפות ולעודד אנשים לתת את דעתם לשימור מים.

שיטות לגילוי דליפות:

 • גילוי דליפות ידני: עלויות עובדים/ציוד
 • גילוי דליפות אוטומטי: בידוד אזורים/ניטור זרימה; עלויות מדי מים/ניטור
 • קשר עם הציבור: חינוך הלקוחות לזהות דליפות ולדווח עליהן
 • החשודים הרגילים:
 • חלקים ישנים במערכת ההולכה
 • התקנות לקויות
 • אזורי לחץ גבוה
 • מגרשים ריקים/שירותים שהספקתם הסתיימה
 • נחלים חוצים/אזורים עם קרקע בעייתית
 • נקזי מי גשמים/תעלות במזג אוויר יבש
  גלישות של מכלי אחסון

מדי מים חכמים מסייעים לתפוס בזבזני מים בתקופת בצורת, 15 ביוני 2015, Wired

ברור שמדי מים חכמים לא יפתרו את משבר הבצורת, אולם באפשרותם לסייע באיתור מקרים של בזבוז קיצוני. לדוגמה,טאי צנג טוען כי אחת מתושבות לונג ביץ’ הצליחה לצמצם את חשבון המים שלה בכ-98 אחוז לאחר שמצאה דליפה מתחת ליסודות הבית שלה. היקפי החיסכון שמושג בדרך כזו במגזר הביתי קטנים בהרבה מכמויות המים שנצרכות במערכות חקלאיות, אך הן מתווספות ומצטברות.

מרק שאמלי. סמנכ”ל התפעול של T2, טוען כי אחת הסיבות העיקריות להתנגדותן של חברות שירותי המים למדי מים חכמים היא שמסיבות היסטוריות היה להן כדאי לאפשר ללקוחות לצרוך מים ככל שיירצו. “אם חברות שירותי המים אומרות ללקוחות לחסוך מים, הן בעצם מקטינות את ההכנסות שלהן”, אומר שאמלי.

ואולם, בדיוק כפי שהפסקות החשמל בתחילת שנות האלפיים הביאו להנהגת מדי חשמל חכמים בקליפורניה, יש סיכוי שתקופות הבצורת יעודדו את חברות שירותי המים לאמץ את הטכנולוגיה. שאמלי מוסיף וטוען כי הדבר יפתח הזדמנות לשימושים חדשים וחדשניים בנתונים.